$article->name

Jarná výsadba ovocných stromov

Ako a kedy vysádzať ovocné stromy

 

 

Výsadba kontajnerových stromov. 

Môžeme ich sadiť v každom ročnom období okrem zimy. Sú drahšie, ale majú takmer stopercentnú ujateľnosť.


Výsadba voľnokoreňových stromov

Vysádzame ich len v období vegetačného pokoja, kedy rastlina nerastie. Čiže na jar a na jeseň. Vyberáme ich z pôdy
po opadaní listov okolo 15. októbra.


 

Vysádzanie ovocných stromov robíme po rozmrznutí pôdy okolo 15. marca a trvá až do pučania stromov,najneskôr do konca apríla.
Pri jarnom vysádzaní korene na jeden deň namočíme  do vody a až potom sadíme.

1. Korene skráťte a namočte na jeden deň do vody.
2. Do pripravenej primerane veľkej jamy nalejte 10 l vody.
3. Posaďte stromček, prihrňte ho pôdou a dobre utlačte.
4. Miesto štepenia musí byť nad povrchom pôdy.
5. Zalejte a prihrňte pôdu, aby sa voda nevyparovala.
6. Urobte výchovný rez po vysadení.
7. Kôstkoviny, najmä broskyne, pri jarnom vysádzaní režte hlbším rezom.
8. Broskyniam, ak nejde o štíhle vreteno, odstráňte aj terminál a založte kotlovitú korunu.


Pavel Víglaský - Záhradníctvo Kanaán Sliač

  • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
  • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
  • IČO: 47387874
  • DIČ: 2023849080
  • Účet: 2943010051/1100
  • Klokoč 1, 962 25
  • info@kvalitnesluzby.sk

  • Okr. súd Banská Bystrica,
    odd. Sro, vl. č. 24823/S