Podľa čoho rozpoznať kvalitné krajčírstvo?

post img

Poraďte návštevníkom portálu podľa čoho rozpoznať kvalitné krajčírstvo. Dobré krajčírstvo ma veľa zákazníkov, to je dôkaz o tom že ľudia sa tam vracajú. Najdôležitejšie pre každú prevádzku je aby tam bol návštevník privítany ako hosť,  s úsmevom a ochotne mu bolo vyhovené. V čom vidíte najväčšie nedostatky v oblasti krajčírskych služieb? N...

Krajčirstvo DAMI www.damikrajčírstvo.sk , 09:33 31.03.2016 Čítať viac

Nájdi najbližšie Krajčírsky salón

Slovensko

Tagy

krajčírstvo dami
 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S