$article->name

Sacharidy - cukry

Zdravá výživa nie len pre športovcov

 

Sacharidy sú pomenované podľa latinského saccharum, čo znamená cukor.

 

Ide teda o cukry, ktoré sa členia na:

1, jednoduché cukry (monosacharidy) – napr. ribóza, glukóza, fruktóza, galaktóza a manóza. Ide o tzv. rýchle cukry, ktoré predstavujú rýchly zdrojo energie a nachádzajú sa najmä v ovocí, zelenine a obilninách.

Z hľadiska výživy sú nevhodné jednoduché, rafinovanécukry, ktoré sa rýchlo dostávajú do krvi a zvyšujú hladinu inzulínu v krvi, čo spôsobuje nedostatočné využívanie glukózy, glykogénu i tukov

 

 

2, oligosacharidy - sú sacharidy zložené z dvoch až desiatich monosacharidových podjednotiek. Medzi oligosacharidy patria: sacharóza, maltóza, laktóza a trehalóza. Sacharóza (repný cukor) je neredukujúci disacharid. Priemyselne ju získavame z cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Nachádza sa vo všetkých rastlinách. Tvorí bezfarebné kryštáliky dobre rozpustné vo vode. Laktóza (mliečny cukor) je redukujúci sacharid. Nachádza sa v mlieku cicavcov. Materské mlieko jej obsahuje 6 až 7%, kravské mlieko 4 až 5%.

Maltóza (sladový cukor) je redukujúci disacharid. Vzniká enzymatickou hydrolýzou škrobu, daný enzým sa nazýva amyláza. Tá sa nachádza v slinách alebo klíčkoch semien. Trehalóza je neredukujúca. Nachádza sa v mede a víne.

 

 

3, zložené cukry (polysacharidy) – napr. škrob, dextríny, glykogén, inulín, celulóza, pektín. Polysacharidy sú zložené z veľkého počtu molekúl jednoduchých cukrov, spojených navzájom kyslíkovými mostíkmi.

Relatívna molekulová hmotnosť je vysoká (až niekoľko tisíc) a prejavuje sa zmenou niektorých vlastností v porovnaní s mono- alebo disacharidmi. Polysacharidy sa zvyčajne nerozpúšťajú vo vode, len napučiavajú, nemajú sladkú chuť.

 

 

Pre organizmy sú to látkyzásobné alebo stavebné. Stavebnou jednotkou polysacharidov býva väčšinou glukóza. Pre výživu majú rozhodujúci význam polysacharidy (zložené sacharidy), ktoré sú hlavným zdrojom energie (okolo 60 %), vlákniny.

Polysacharidy obsahuje najmä ryža, chlieb, zelenina, cestoviny a cereálie. Vstrebávajú sa pomerne dlho a obsahujú dostatok vlákniny, preto oveľa lepšie zasýtia.

 

 

Obzvlášť celozrnné potraviny obsahujú dôležité minerály a niektoré vitamíny. Z vlákniny je významná najmä tzv. potravinová vláknina, ktorá má v zdravej výžive kľúčové postavenie.Osobitný význam majú deriváty cukrov. Medzi ne patrí kyselina askorbová – vitamín C, ktorý je syntetizovaný rastlinami a mnohými živočíchmi.

 

 

Človek túto látku musí prijať v potrave. Veľmi vhodné sú polysacharidy, z ktorých sa glukóza uvoľňuje postupne. Rovnako výhodné sú aj fruktózové cukry, najmä inulín.

Konzumácia polysacharidov a furanózy hladinu inzulínu v krvi nezvyšujú, a to má kľúčový význam pre predchádzanie a liečenie cukrovky a hypoglykémie. 


Viac na: BuďNabitý
Radí fitness tréner Roman Kevický

  • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
  • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
  • IČO: 47387874
  • DIČ: 2023849080
  • Účet: 2943010051/1100
  • Klokoč 1, 962 25
  • info@kvalitnesluzby.sk

  • Okr. súd Banská Bystrica,
    odd. Sro, vl. č. 24823/S