$article->name

Orez ovocných stromov

Rady pre záhradkárov

 

Cieľ rezu

Rez musí byť vykonaný odborne, pretože chyby urobené pri reze možno len ťažko odstrániť a naprávajú sa niekoľko rokov.
-výchovný (tvarovací)
-udržiavací (regulujú rodivosť, rez na rodivosť)
-omladzovací (obnovovací)
podľa času realizácie rozoznávame rez:
-zimný (počas vegetačného pokoju - prípadne predjarný)
-letný (v čase vegetácie)


Presvetlovanie koruny - význam

1-Podporí sa rast zdravých výhonov a listov.
2-Do koruny sa dostane viac svetla
3-Predídeme chorobám a hubovým infekciám
4-Dosiahneme zdravé a veľké plody

 


Výchovný rez

-vykonáva sa po výsadbe stromčeku, v období keď je strom vo vegetačnom pokoji.
Odrežeme všetky výhony ktoré rastú do koruny.
Rodivé konáre skrátime tak, aby smerom k vrcholu mali kostrové konáre tvar pyramídy.
Výchovný rez robíme hlavne pri jadrovinách.


Zmladzujúci rez 

Ak staršie stromy prestávaju rodiť, potrebujeme vykonať zmladovací rez ktorým opäť dosiahneme rodivosť stromu.
Orech kráľovský režeme koncom apríla
Čerešne, višne, broskyne a marhule režeme po zbere plodov.
Ostatné ovocné dreviny v čase vegetačného pokoja.


Pavel Víglaský - Záhradníctvo Kanaán Sliač

  • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
  • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
  • IČO: 47387874
  • DIČ: 2023849080
  • Účet: 2943010051/1100
  • Klokoč 1, 962 25
  • info@kvalitnesluzby.sk

  • Okr. súd Banská Bystrica,
    odd. Sro, vl. č. 24823/S