$article->name

Záhrada vo Feng Šuej

„V záhrade ste bližšie k Bohu - Než kdekoľvek inde na svete“

„Či už vlastníte nehnuteľnosť s upravenou záhradou, alebo ste si prenajali garsónku, do ktorej sa zmestí len niekoľko črepníkov s kvetmi, môžete si vytvoriť životný priestor, ktorý privábi a uchová čchi (všeobecnú životnú energiu), čím vám zabezpečí šťastie, prosperitu a zdravie.“ „Použite osvedčené princípy feng šuej a nájdite si oblasti v záhrade, ktoré zodpovedajú láske a manželstvu, rodine, zdraviu a kariére.“

„ Záhrada dáva potravu pre všetky zmysli - nielen potraviny na jedenie, ale aj farby, štruktúry, tvary, zvuky a vône, ktoré môžeme vychutnávať a tešiť sa z nich.“ „Číňania sa celé tisícky rokov usilovali o život v harmónii so životným prostredím.“ „Verili že keď budú žiť v harmónii so živou prírodou, bude ich život naplnenýspokojnosťou, šťastím a blahobytom.“ „Číňania tradične venovali krajine viac pozornosti, než bolo bežné u iných národov. Vzťah medzi človekom a prírodou mal vždy najvyššiu prioritu, a prírodu vždy symbolizovala aj záhrada. Jedným z najväčších požehnaní záhradkárov - najme tých ktorý si osvojili feng šuej - je stála prítomnosť spevavých vtáčikov.“

„Ak si v srdci vypestujem zelený konár,

Prilákam naň spevavého vtáčika“ - (čínske príslovie)

„Tradične čínske záhrady sa nám západniarom zdajú byť niekedy veľmi strohé. Sú však navrhované tak, aby poskytovali mier, pokoj a pohodlie. Cieľom je umožniť návštevníkovi, aby vstúpil do iného sveta, plného krásy a harmónie. Túto snahu majú aj západní záhradní architekti. Rozdiel je iba v prístupe, ako tento ciel dosiahnuť.“ „Čchi je jedným z najdôležitejších faktorov feng šuej. Je to univerzálna životná sila, ktorá je súčasťou všetkého živého. Zdrojom čchi je všetko, čo je dokonalé - z toho vyplýva, že dokonale upravená záhrada alebo krásna krajina vytvárajú veľké množstvo pozitívnej energie čchi.“ „Niet preto divu, že život ľudí ktorí žijú v takomto prostredí, je naplnený šťastím, spokojnosťou a hojnosťou. Tým si možno vysvetliť, prečo ľudia radi radi trávia voľný čas v krásne upravenej záhrade. Tam sa im totiž dostáva neobmedzené množstvo blahodarnej energie čchi.“ „Pokiaľ  pri situovaní domu a stvárňovaní záhrady budete dbať na dodržiavanie pravidiel feng šuej, môžete priviesť do svojich domovov veľmi veľa pozitívnej energie čchi. Aj keď je to možno neuveriteľné, ale pokiaľ robíte niečo pre svoju relaxáciu a potešenie, vytvárate aj čchi, čím z každého hľadiska prispievate k zvýšeniu kvality svojho života. Budete šťastnejší a spokojnejší než predtým.“

„V záhradách je dobré zachovať rovnováhu medzi jin a jang. Napríklad v  rovinatej krajine  vraj prevažuje jin, kým v hornatej má prevahu jang. V našich záhradách sa jang môže posilniť výsadbou stromov a kríkov, alebo vybudovaním múrikov či vytvorením živých plotov.“ „Záhradný štýl aký si zvolíte, by mal byť v súlade s architektúrou  domu.“

„Je však mylné domnievať sa, že čínske záhrady súžia výlučne na odpočinok a rozjímanie. Veľmi často  sa využívajú na spoločenské aktivity a je otázkou prestíže mať krásnu záhradu, v ktorej sa dá aj zabávať!Okrem okrasných a užitkových rastlín  vplýva na vytvorenie harmonickej záhrady podľa  učenia feng - šuej aj jej ďalšie vybavenie, ako sú vodné prvky, svietidlá, plastiky, črepníky a pod.. Záhrada by mala byť zároveň aj akýmsi pokračovaním domu.“

(Richard Webster: Záhrada podľa feng šuej, 2010 by Ikar)

Dom a Feng Šuej

„Feng šuej je umenie žiť v súlade s prírodou. Vzniklo najmenej pred 5000 rokmi.“ „Jedeného dňa sa z rieky vynorila obrovská korytnačka, čo sa považovalo za dobré znamenie, lebo ľudia vtom čase verili, že bohovia žijú v pancieroch korytnačky.“ „Prvých 2500 rokov od vynorenia korytnačky sa feng šuej v prvom rade zaoberalo geomantiou, čiže skúmaním podzemných žíl a vôd. Číňania vypozorovali, že keď ich príbytky majú správnu polohu, všetko dobré začne nenútene plynúť správnym smerom. Platí to však aj naopak: ak svoj domy vybudovali na nesprávnom mieste, bol ich život neprestajným súperením so živlami.“

„Vo  feng šuej sa snažíme pritiahnuť čo najviac čchi ku hlavnému vchodu do príbytku. Veď hlavný vchod je akoby ústami domu.“ „Pokiaľ pri situovaní domu a stvárňovaní záhrady budete dbať na dodržanie pravidiel feng šuej, môžete priviesť do svojich domovov veľmi veľa pozitívnej energie čchi. Aj keď je to možno neuveriteľné, ale keď robíte niečo pre svoju relaxáciu a potešenie, vytvárate aj čchi, čím z každého hľadiska prispievate k zvýšeniu kvality svojho života. Budete šťastnejší a spokojnejší než predtým.“

„Číňania už oddávna veria, že zlý duchovia(ša) môžu putovať iba priamym smerom. Preto sú v orientálnych záhradách samozrejmosťou mostíky, krížom-krážom preklenujúce okrasné jazierka. Za energiu ša sa prakticky považujú všetky rovné línie alebo uhly, ktoré smerujú priamo na dom.“ „Ša môže vniknúť na vašom pozemku, keď prístupová cestička do domu smeruje z ulice priamo do hlavných vchodových dverí.“ „Ša  je prítomná len vtedy, keď ju môžeme vnímať, preto múr, živý plot alebo rad stromov, zakrývajúci cestu smerujúcu priamo na dom, môžu sa účinne eliminovať.“

(Richard Webster: Záhrada podľa feng šuej, 2010 by Ikar)

Rastliny vo Feng Šuej

„Stromy a rastliny sú mimoriadne užitočné, pretože sú zdrojom veľkého množstva čchi (univerzálna životná sila).Ich zelené lístie symbolizuje zdravie a hojnosť.“ „Stromy a iné rastliny obsahujú vysoký podiel energie jin.“ „Aby sme boli šťastní, spokojní a zdraví, potrebujeme žiť v prostredí naplnenom kvetinami a inými rastlinami.“ „Vždyzelené stromy sa považujú za lepšiu ochranu než opadavé dreviny.“ „V rovinatej krajine vraj prevažuje jin, kým v hornatej má prevahu jang. V našich záhradách sa jang môže posilniť výsadbou stromov a kríkov, alebo vybudovaním múrikov či vytvorením živých plotov.“ „Stromy a rastliny sa môžu využiť nato, aby znemožnili prístup každej potenciálnej ŠA (zlá energia) z ulice, budov alebo čohokoľvek iného čo smeruje priamo na pozemok.“ „Z hľadiska feng šuej sa všetky stromy považujú za dobré, avšak iba za predpokladu, že nie sú vysadenú veľmi blízko domu. Stromy a iné záhrady obsahujú vysoký podiel energie jin. V ideálnom prípade by mali zvyšovať podiel energie jang, vychádzajúcej zo slnka.“

„Na každej strane hlavného vchodu by ste si mali vysadiť rastliny alebo stromčeky, ktoré by symbolicky predstavovali strážcov. Malým ihličnanom, ktoré zdobia obidve strany hlavného vchodu, hovoria moji priatelia „vojaci“, lebo majú pocit, že tieto stromčeky držia stráž a chránia celý pozemok.“ „Záhony kvetov po obidvoch stranách chodníka vedúceho k domovým drevám prispievajú farbami a vôňou k pozitívnej čchi. Nádoby s kvetinami žiarivých farieb vedľa domových dverí tento prínos ešte zvyšujú a dávajú každému návštevníkovi na vedomie, že je v dome vítaný.“

(Richard Webster: Záhrada podľa feng šuej, 2010 by Ikar)

 

Veterníky vo Feng Šuej

„Priaznivé čchi privádza však  aj akýkoľvek zaujímavý pohyblivý objekt vonku, ktorý sa otáča pôsobením vetra.“

(Richard Webster: Záhrada podľa feng šuej, 2010 by Ikar)

Fontány a jazierka vo Feng Šuej

„Voda je veľmi účinná a takmer vždy vytvára dobré feng šuej. Symbolizuje bohatstvo a prosperitu. Táto životodarná tekutina však musí byť čistá a podľa možnosti aj tečúca.“ Voda je veľmi účinná, ak v prostredí prevažuje jang.“ „Najlepšie je, ak voda tečie pred domom. Ak by tiekla za domom, mohlo by z toho vyplývať, že obyvatelia domu nedokážu využiť všetky možnosti, ako si zlepšiť finančnú situáciu.“ „Voda je veľmi účinná, ak v prostredí prevažuje jang. Býva to bežným javom v mestách, kde často nevidno žiadnu zeleň, iba tehly a betón.“ „Na mieste, kde je veľa betónu,  môže fontánka či jazierko veľmi prispieť k zlepšeniu životného prostredia a môžu byť skutočným magnetom na prílev financií.“ „Voda pôsobí veľmi dobre spolu s rastlinami a spoločne sú výdatným zdrojom čchi.“ „Voda zurčiaca pred priečelím má výrazný pozitívny účinok, lebo podľa feng šuej podporuje prílev peňazí. Miska na napájanie a kúpanie vtáčikov alebo malé jazierko môžu byť tiež príťažlivé objekty, ktoré môžu podporiť zlepšenie finančnej situácie. Vodný zdroj by však pri pohľade zo vstupných dverí mal byť umiestnený na ľavej strane.“ „Číňania už oddávna veria, že zlý duchovia(ša) môžu putovať iba priamym smerom. Preto sú v orientálnych záhradách samozrejmosťou mostíky, krížom-krážom preklenujúce okrasné jazierka.“

 

(Richard Webster: Záhrada podľa feng šuej, 2010 by Ikar)

Kameň vo Feng Šuej

„V orientálnych záhradách sa kladie najväčší dôraz na kontrasty, čo súvisí s pojmami jin a jang.“ „Skaly mali odjakživa v týchto záhradách veľký význam, lebo symbolizujú pohoria, kde sídlia „nesmrteľní“. Umiestňujú sa samostatne alebo v skupinách, aby dotvorili ideálne centrum celej záhrady, ktoré sa potom stáva obľúbeným miestom oddychu a meditovania.“

Tešíme sa na Vašu návštevu. Záhradné centrum MAX GARDEN. 

  • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
  • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
  • IČO: 47387874
  • DIČ: 2023849080
  • Účet: 2943010051/1100
  • Klokoč 1, 962 25
  • info@kvalitnesluzby.sk

  • Okr. súd Banská Bystrica,
    odd. Sro, vl. č. 24823/S