GDPR - žiadosť o súhlas

GDPR - žiadosť o súhlas

Aby boli vaše osobné údaje u nás v bezpečí

 

Vážení zákazníci, s blížiacim sa dátum 25 mája 2018 ste všetci obdržali od nás mail so žiadosťou o súhlas so spracovaním osobných údajov. Určite sme neboli jediný, čo sa na Vás obrátili s podobnou žiadosťou a vaša mailová schránka sa začala pomaly plniť podobnými žiadosťami. 

O čo vlastne ide a prečo?

Je to preto, že do platnosti prišla, legislatívna zmena týkajúca sa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov známa pod skratkov GDPR, ktorá platí od 25. mája 2018.

 

Čo to je GDPR? Ako to ovplyvní spoločnosti, úrady, podnikateľov a zákaznikov na Slovensku a v celej EÚ?

 

V prvom rad je potrebné si povedať čo je hlavným cieľom GDPR.

V praxi to znamená v maximálnej miere zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb nachádzajúcich sa v EÚ, a umožniť im prehľad a kontrolu nad ich osobnými údajmi, ktoré sa nachádzajú v systémoch rôznych firiem, inštitúcií, aplikácií a pod. a zároveň vytvoríť aj môžnosť prinútiť spomínané subjekty správať sa maximálne zodpovedne vďaka rôznym procesným a sankčným mechanizmom.

Jednoducho povedané, ľudia vďaka GDPR majú v rukách efektívnejší nástroj na na kontrolu firiem, ako nakladajú s ich osobnými údajmi. Vzhľadom na to, že zákazníkmi  našej spoločnosti Iplatforma s.r.o. sú výhradne firmy,  získavajú rovnaké možnosti na kontrolu, opravu resp. výmaz všetkých osobných údajov súvisiacich s ich firmou.

Ak budeme konkrétnejší o ktoré práva sa jedná, sú to nasledovné:

 1. Právo na prístup k osobným údajom
 2. Právo na opravu osobných údajov
 3. Právo na vymazanie osobných údajov
 4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov
 6. Právo namietať spracovanie osobných údajov
 7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania

Užívateľ má mať právo prístupu ku všetkým spracovávaným údajom o svojej osobe. Tento prístup by nemal byť sprostredkovaný, ale priamy, ideálne online.
Definícia po novom obsahuje výslovne aj:

 • lokalizačné údaje,
 • online identifikátor,
 • genetické údaje (s prísnejším režimom spracovania).

 

Je potrebné si vedieť jedno. Čokoľvek na internete robíte (či už na svojich stránkach alebo sociálnych sieťach, pozeráte film, čitate správy) každá stránka využíva fungovanie cookies, a tým pádom to spadá pod nariadenie GDPR.

 


Čo so zákazníkmi, či užívateľmi, ktorí boli súčasťou vašej databázi pred 25. májom 2018?

Áno, tušíte správne, aj oni vám musia dať súhlas na spracovanie osobných údajov. My sme to riešili nasledovne:

Pred dátum 25 mája 2018 sme rozposlali všetkým našim zákazníkom, ktorí mali u nás objednanú platenú službu presahujúcu termín 25 mája 2018 mail, v ktorom sme ich informovali s legislatívnou zmenou týkajúcej sa všeobecného nariadenia EÚ o správe osobných údajov a zároveň sme ich požiadali o potvrdenie súhlasu s ich spracovaním.


 


Každý zákazník, ktorí si objedná naše služby po dátume 25 mája 2018 obdrží mailom najskôr žiadosť o súhlas so spracovaním ich osobných údajov až po súhlase pristupujeme k  plneniu objednávky a dodaniu služieb. 

 

 

Všetci naši zákazníci majú prehľad na tým ako spravujeme ich osobné údaje.

1. Po súhlase so spracovaním, pristupujeme k vytvoreniu firemných profilov, tvorbe web stránky a iných služieb a zároveň so zasielaním predfaktúry každý zákazník obdrží aj prihlasovacie meno a heslo do svojho profilu, čo mu umožňuje vidieť, meniť, dopĺňať, opravovať a mazať veškeré osobné údaje, textovú aj obrazovú časť profilov a web stránok.

2. Samozrejmosťou je SSL bezpečnostný certifíkát, ktorý je základným kameňom bezpeňosti web stránok. SSL certifikát zabezpečuje dátovú komunikáciu medzi webovou stránkou a návštevníkmi. SSL spojenie funguje na princípe asymetrickej šifry. Každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrovacích kľúčov - verejný a súkromný. Verejný kľúč je potrebné zverejniť a zabezpečiť jeho správne odovzdanie všetkým, ktorí ho budú chcieť použiť. 

3. Pri akomkoľvek vstupu do systému, registrácia, dopyty, kontaktný formulár a pod používame ochranu proti tzv. Spambotom, nástroj reCAPTCHA od spoločnosti Google.

4. V prípade, že ste zabudli heslo, stačí napísať do prihlasovacieho formulára váš mail a stlačením na odkaz "Zabudli ste heslo" vám bude na váš mail zaslané nové, ktoré si po prihlásení môžete kedykoľvek zmeniť.

5. Súčasťou každého newslettera, ktorý obdrží náš zákazník, je možnosť odhlásenia sa zo zoznamu mailov.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte na info@iplatforma.sk

Kolektív Iplatforma

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S